TEMETTÜ

Temettü Nedir? Temettü Hisseleri Nasıl Alınır?

Hisse senedi aldığımızda aslında bir şirkete ortak oluruz. Amasız, fakatsız, şirkete karşı sorumluluğumuzun olmadığı, oldukça rahat ve tatlı bir “direkt ortaklık”tan bahsediyoruz.

Bu aşamadan sonra ise en büyük beklentilerimizden biri kuşkusuz kazançtır. İşte temettü (dividend), bir şirketin dönemlik/yıllık faaliyeti sonucu elde ettiği kârın bir miktarını pay sahiplerine dağıtmasıdır. Bu nedenle ‘kâr payı’ olarak da adlandırılır.

Yani, temettü dağıtan şirketi büyük bir meyve ağacı olarak hayal edersek, yıllar içinde olgunlaşmış meyvelerin avuçlarımıza düşmesi, aldığımız temettü ödemelerini gösterir. Aynı iyi bir meyve ağacı gibi oldukça iyi temettü şirketleri de vardır ve yatırımcılarına sundukları meyvelerin sayısı ve lezzeti her sene artarak yatırımcılarını oldukça mutlu ederler.

Şirketler neden temettü dağıtır?

Temettü ödemelerinin ne sıklıkta yapılacağını, tutarını ve zamanını şirketlerin yönetim kurulları belirler. Pek çok şirket bunu, kârlarını duyurdukları çeyrek bilanço dönemleriyle senkronize gerçekleştirir: Çeyreklik, altı aylık ya da yıllık olarak temettü ödemesi dağıtabilirler. Bunun dışında belirli koşullar altında bir defaya mahsus “özel temettü ödemeleri” de yapabilir.

Bu ödemelerin ardında pek çok farklı neden yatar. Özetlersek:

  • Şirketlerin kârlarını hissedarlarla paylaşmalarına olanak tanır. Şirkete duyulan güvenin ödülü gibidir bir anlamda. Böylece hissedarlar, hisse senetlerini ellerinde tutmaları konusunda daha kararlı olur.

  • Hissedarların servetini normal büyümenin dışında maksimize etmeye yarar.

  • İstikrarlı temettü ödemeleri, şirket performansının işareti olarak görülür, yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirilir. Şirketin gelecekte büyüme ve kazanç artışı beklediği algısını yaratır.

  • Bir şirketi yatırımcılar için daha cazip hale getirir. Bu da hisse senedi fiyatını yükseltmeye yarar. Nitekim temettü ödeme duyurularını “kimi zaman” hisse senedi fiyatında orantılı bir artış izler. (Ancak beklentileri karşılayamaması halinde zaman zaman fiyatta bir miktar azalma da görülebilir.)

Kârları daha öngörülebilir olan, daha büyük ve köklü şirketler genellikle en iyi temettü ödeyenlerdir. Peki, istisna yok mu? Elbette var. Öncelikle her şirket mutlaka temettü dağıtacak diye kesin bir kural yoktur.